Svenska utvärderingsföreningen SVUF bildades i januari 2003 och är en ideell och oberoende förening för alla som arbetar med och är intresserade av professionell utvärdering. Föreningen vänder sig till utredare, beställare, utförare, konsulter och forskare som är verksamma i offentlig, ideell eller privat sektor. Såväl institutioner som individer kan bli medlemmar.

Vi på AB Magnetbyrån har tillsammans med Maud Engström på SVUF tagit fram deras nya hemsida. Sidan är informativ och enkel att navigera på. Tanken är att kunden själv ska kunna göra alla väsentliga ändringar och uppdateringar sjäv.

Vi är mycket nöjda med det samarbete vi haft med vännerna på Magnetbyrån. Kostnadseffektivt och snabbt har vi fått en ny hemsida som väl speglar vår verksamhet, säger Maud Engström på SVUF.

Vi på AB Magnetbyrån tackar för förtroendet och önskar SVUF lycka till.

Se den nya hemsidan här. www.svuf.nu