Traditionell marknadsföring handlar till stor del om att i olika media sprida ett erbjudande. De medier som använts är tidningsannonser, radioreklam, tv-reklam, reklamutskick, broschyrer, mässor, telemarketing, hembesök och flera andra sätt. Det är avsändaren som står för handlingen och därmed aktiviteten i förhoppning om att budskapet ska landa hos någon som är villig att köpa. Låt oss likna det vid att stå på en välbesökt plats och ropa ut sina erbjudanden i en megafon. Allt eftersom kommer det fler och fler personer med megafoner till platsen och till sist går det inte att urskilja vad någon säger i mängden av budskap som basuneras ut. Fler och fler åhörare, väljer därför att köpa öronproppar, eller att helt enkelt välja en annan härlig plats där det är lugnare och de inte blir störda hela tiden.

Samma sak har skett med traditionell marknadsföring, megafonmarknadsföring. Allt fler har tröttnat på att ta emot reklambudskap. Skyltar med ”ingen reklam” sätts upp på brevlådor, telefonsäljare stoppas med hjälp av nix-registreringar, alltfler väljer bort tablå-TV, dagstidningarnas prenumerationstal minskar dramatiskt, allt detta får till följd att ljudet från megafonen inte landar hos intresserade mottagare. Detta till trots uppskattas företag lägga ca 90 % av sin marknadsföringsbudget på aktiviteter inom megafonmarknadsföring.

De senaste åren har flera av de riktigt stora företagen i världen börjat att tillämpa magnetmarknadsföring för att få en större och säkrare avkastning på sina marknadsföringsinvesteringar. Magnetmarknadsföring handlar om det omvända flöde där det skapas en attraktionskraft kring företaget. Det gör man genom att skapa nyheter för att väcka nyfikenhet. Sätten att göra det här är många och grunden är att ha en optimal internetnärvaro. Det gör man genom att identifierar bolagets kärna, storyline och målgrupper. Utför sökordsoptimering, utvecklar mobilanpassade hemsidor. Redaktionellt arbete med sociala media och bloggar där man utnyttjar möjligheterna att skapa interaktiva aktiviteter med sina besökare. På så vis genereras en beundrarskara eller en ”fan-base” med personer som är intresserade, och som sprider budskap vidare. Det här kopplas till organisationens säljtratt för att hela tiden bevaka tillströmning av nya potentiella kunder och säkra att de tar steget fullt ut för långsiktigt samarbete. Magnetmarknadsföring visar sig gång på gång ge ringar på vattnet, skapa intresse och generera affärer. Allt med fokus på att ses, gillas och delas.