Branschförbundet ICF Sverige har anmält SVT:s Debatt från torsdagen den 8 oktober till granskningsnämnden. Vi anser att programmet stred mot kravet på opartiskhet genom att behandla ämnet på ett ensidigt sätt och genom att förvägra oss möjligheten att besvara den kritik mot vår bransch som framfördes. Coacher framställdes ensidigt och onyanserat. I själva verket är det så att vi ICF-coacher själva också ser problemen han lyfter fram och i vårt branschförbund ICF Sverige aktivt och strukturerat arbetar med kvalitetsgranskning, etik och professionalism hos våra medlemmar.

ICF Sverige kontaktade därför redaktionen i förväg och erbjöd vår medverkan för att nyansera bilden men var inte välkomna. Med tanke på det kan redaktionen inte hävda en okunskap i frågan – man visste att det finns en aktiv branschorganisation som kunde ha varit där och bidragit till ett annat perspektiv men valde bort det.

”När vi fick reda på att ämnet skulle diskuteras i SvT Debatt hörde vi av oss till redaktionen för att genom vår ambassadör i Väst, Anna Sanderoth Vilkas, få medverka och ge vår syn, men SvT tackade nej.” säger Lena Gustafsson, ordförande i ICF Sverige. ”Det finns ett problem med oseriösa coacher, men att dra alla över samma kam är inte rättvist. För att kunden ska känna sig trygg jobbar vi hårt med certifiering, etik och kvalitetsgranskning av både utbildningar och coacher men man väljer ändå att utesluta oss från en debatt starkt inriktad på just de här frågorna, det anser vi inte är förenligt med god debattetik och vi valde därför att anmäla programmet.” avslutar hon.

Om ICF

ICF är en global branschorganisation för professionella coacher med ICF Sverige som en del.
Inom ICF arbetar vi för kvalitetssäkrad coachning med god etik, hög standard och oberoende certifiering.

ICF Sveriges styrelse består av förtroendevalda coacher som arbetar ideellt med styrelsearbetet. Styrelsen ansvarar för verksamhetens strategiska frågor och verkar för samordning mellan de olika lokala grupperna.