Foto på Lill Nordkvist och Anders Nordkvist på Citysjukhuset +7 i Göteborg