GLC, Göteborgs Lastbilcentral, är inne i en intensiv fas. Coronavågen till trots. Nu är nya hemsidan lanserad som tydligt visar företagets inriktning på hållbarhet med den goda affären i fokus. Vi på AB Magnetbyrån fick även denna gång förtroendet att ta fram konceptet kring nya hemsidan.

Du kan se hemsidan här: www.glc.se