Vi har lanserat en helt ny hemsida för Sumo Business Development som är experter på coaching, mentorskap och affärsutveckling. Sumo står för S (Synergi) U (Unicitet) M (Mobilisera) och O för (optimera). Kunden önskade sig en mobiloptimerad sida som är lätt att uppdatera och sköta själva. Du kan se resultatet här.

Sumo Team är aktuella med framgångar inom affärscoaching såhär står det i deras pressrelease:

Inom ramen för projektet Maritim Utveckling i Bohuslän beslutade man i 6 kommuner i Fyrbodal att testa affärscoaching som metodik för att skapa tillväxt för företag i regionen. Effekterna bland de 30 företag som deltog i testet är mycket stora och på rekordtid, totalt 5 timmar affärscoaching per företag. Testet pågick under perioden april till maj i år. Utvärderingen gjordes i augusti. Resultatet som presenterades för häpna regionpolitiker ägde rum fredagen den 13 september på ett välbesökt möte i Kungshamn. Med på mötet var också flera av de entreprenörer som varit med i testet.

Flera av entreprenörerna vittnade om att man tack vare coachen kunnat lyfta blicken och fokusera på det strategiska arbetet med sin verksamhet, istället för att fastna i det dagliga. Flera jämförde coachingen med att ”storstäda” hjärnan, få ändan ur vagnen, sätta fokus och skapa attraktiva målsättningar. Resultaten är betydande:

·        Indikationer på omsättningsökningar på mellan 30–40%

·        5 nyanställningar (hittills, fler på gång)

·        Genomförda större investeringar för framtiden

·        Förbättrat hållbart leverne för entreprenörerna med mera.

Entreprenörerna vittnade bland annat om:

”Tänk om vi hade haft en coach när vi startade företaget, så mycket snabbare vi skulle ha kommit fram då.”

”Den största insikten var att jag måste frigöra mig, inte vara med och peta i allt, utan låta medarbetarna ta mer ansvar. Byta fokus och inte vara spindeln i nätet utan ha ett helikopterseende.”

”Jag har satt min plan nu, både den privata och den för jobbet. Jag vill vara en förebild och då måste man leva efter det. Istället för att fortsätta sväva på målet om när, så satte jag ett datum i maj.”

Det här är entreprenörer som i vissa fall drivit sitt bolag i över 20 år. Affärscoaching visade sig vara precis det som den här kategorin entreprenörer efterfrågade. Via ett uppstartsmöte fick företrädare för coachföretaget träffa lejonparten av entreprenörerna för att kunna matcha rätt coach. De entreprenörer som inte kunde deltaga på ett uppstartsmöte blev intervjuade på telefon istället. Coachningen skedde oftast på eller i anslutning till entreprenörens verksamhet. I vissa fall skedde coaching även via telefon eller videolänk. Företagen hade från 1 till 44 anställda inom så vitt skilda branscher som bygg, hälsa, turism och fastighetsmäklare.

Coaching som metodik används flitigt av allt från politiker, företagsledare och idrottsmän. Men fokus på ett företags affär blir coaching ett strategiskt tillväxtmedel för ökat fokus på lönsamhet och hållbarhet. Affärscoaching är kostnadseffektivt och enkelt att genomföra även via videolänk eller telefon.