I småländska Markaryd ligger Sveriges modernaste fabrik för produktion av cellplast. Materialet används främst inom isolering av tak och grund. Målgruppen är olika typer av byggföretag. Vi har gjort en översyn av deras hemsida och genomfört SEO ”on site”. Vi kommer under 2017 att arbeta vidare med Cellterm även i andra sammanhang.

Se mer om Cellterm här.