Det är 2024, och en digital revolution sveper över mediebranschen, med artificiell intelligens (AI) som stjärnan på scenen. Låt oss utforska några av de viktigaste trenderna inom marknadskommunikation som AI kommer att påverka:

 1. AI – verktyg och processer:
  • Den största och mest omfattande trenden under 2023, som lär fortsätta 2024 och under många år, är genomslaget för olika AI-verktyg, inte minst generativ AI som ChatGPT.
  • Marknadsförare står fortfarande i startgroparna kring den här utvecklingen, så 2024 lär bli ett år av lärande och testande.
  • Vi bör inte bara betrakta AI som ett sätt att producera innehåll utan också utforska möjligheterna att integrera verktyg och utveckla processer där AI kan göra vårt arbete mer effektivt och mindre rutinmässigt.
 2. Våga ha åsikter – stå ut gentemot AI:
  • Det stora genomslaget för AI inom innehållsproduktion innebär att ännu mer innehåll kommer att vara beskrivande.
  • För att förbättra kvaliteten på vårt innehåll bör vi bygga på egna åsikter och personliga erfarenheter snarare än att enbart förlita oss på AI-genererade resultat.
 3. Personalisering:
  • AI integreras alltmer i verktyg som används inom marknadsföring, särskilt i CRM- och marketing automation-lösningar.
  • Möjligheten att personalisera utskick och kontakter går långt bortom att enbart använda rätt förnamn. Data om aktiviteter, intressen, köp och kontextuell information från omvärlden kan användas för att skapa mer relevanta budskap.
 4. Håll öga på sök:
  • Sökmotorer är grundläggande för vår informationshantering, och de påverkar många marknadsföringsaktiviteter.
  • Att förstå hur sök fungerar och använda det till vår fördel är avgörande.

2024 kommer att vara ett år av förändring och möjligheter inom marknadskommunikation, och AI kommer att vara en central drivkraft. Genom att anamma dessa trender kan vi skapa mer effektiva och engagerande kampanjer. 

Vill du veta mer om AI? Boka AI-Coachen här.