HEM

Mikael Vilkas presenterar tankarna kring magnetmarknadsföring. Längd 90 sekunder.

AB Magnetbyrån, vi ökar ditt företags attraktionskraft:

I Sverige har 99,9% av företagen färre än 100 anställda (källa: Företagarna.se). Vi vänder oss till de kunder som inte själva har möjlighet att bygga upp en organisation kring magnetmarknadsföring, en kombination mellan content marketing och inbound marketing. Marknadsföring på Internet i huvudsak.

Megafonmarknadsföring, d.v.s. den traditionella marknadsföringen fungerar sämre och sämre. När utställarna på mässor är fler än kunderna, blir det uppenbart för allt fler att det krävs nya grepp. Modern marknadskommunikation kräver en professionell närvaro på internet. Det innebär kommunikativ mobilanpassad hemsida, sökordsoptimering, sociala media, bloggar med mera. Det är endast ett fåtal SME bolag som har den kompetensen inhouse. Vi har skräddarsytt ett koncept som vänder sig till just denna typ av bolag. Bolag som vill ägna sig åt sin kärnverksamhet utan att tappa fart på Internet.

Våra kunder är till stor del ägarledda bolag. Våra tjänster är branschoberoende och kan användas av såväl B2B som B2C. Vår grundfilosofi är att alla bolag är verksamma på den globala marknaden, våra tjänster kan därför utföras på flertalet språk för att matcha våra kunders marknadspotential.

AB Magnetbyrån ökar konkurrenskraft och tillväxt för små och medelstora företag i Sverige genom att utifrån varje bolags unika kärna, erbjuda tjänster för att skapa redaktionellt optimerad internetnärvaro som leder till stärkta varumärken och en ökad försäljning.

Idag har du hela världen i din hand. Med magnetmarknadsföring får du världen att komma till dig. You can never hide a hit,
Idag har du hela världen i din hand. Med magnetmarknadsföring får du världen att komma till dig.

Specialistområden:

Magnetmarknadsföring, Kommunikation, Rörlig media, Strategi, Inbound marketing, Content marketing, SEO, Webbdesign, Grafisk form, Marknadsföring över Internet.